NULL

iService – Twój partner w codziennych obowiązkach.

Zautomatyzuj zarządzanie serwisem. Przeprowadzaj wizyty serwisowe tak sprawnie, jak nigdy wcześniej.

Korzyści dla menadżera serwisu.

Baza klientów i urządzeń.

 • Wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu
 • Baza wiedzy o urządzeniach i historii ich serwisu
 • Intuicyjny interfejs
Wszystko, co najważniejsze w jednym miejscu

Buduj kompleksową bazę wiedzy o klientach. Uzupełniaj i aktualizuj na bieżąco podstawowe dane, jak adresy, kontakty i posiadane przez klienta urządzenia w poszczególnych lokalizacjach. Dane są zintegrowane z każdym urządzeniem, dlatego wszystkie Twoje informacje są aktualne i dostępne wszędzie tam, gdzie akurat jesteś Ty lub Twoi serwisanci.

Baza wiedzy o urządzeniach i historii ich serwisu

Pełna historia serwisowanych urządzeń. Informacje o wcześniejszych przeglądach, awariach, naprawach i wymienionych częściach pozwolą podejmować szybkie i trafne decyzje odnośnie dalszego serwisowania danego urządzenia. Zwiększ skuteczność realizacji interwencji serwisowych w ramach jednej wizyty.

Intuicyjny interfejs

Po uruchomieniu iService od razu wiesz, jak go używać. Pulpit nawigacyjny zapewnia przejrzysty przegląd informacji. W praktyce oznacza to, że pomimo dużej ilości danych bez problemów znajdziesz to, czego szukasz. Intuicyjny interfejs pozwoli Ci w łatwy i prosty sposób zarządzać zleceniami serwisowymi.

Planowanie zleceń.

 • Zaplanuj pracę w najbardziej efektywny sposób
 • Automatyzuj powtarzalne zlecenia
 • Powiadomienia e-mail i SMS
 • Stały monitoring prac i położenia serwisantów
Zaplanuj pracę w najbardziej efektywny sposób

Wybierz dany typ zlecenia – np. awaria, przegląd okresowy, montaż czy demontaż – i przyporządkuj indywidualnie do pojedynczego serwisanta lub zespołu. Jeśli wymaga tego zlecenie, połącz odpowiednio serwisantów, tworząc zespół. Możesz to zrobić nawet w przypadku nagłych zleceń, ponieważ możesz na bieżąco śledzić postęp realizacji usług w terenie. Planowanie ułatwi Ci interaktywny planer z mechanizmem przeciągnij i upuść (drag & drop).

Automatyzuj powtarzalne zlecenia

Pozwól, że system wyręczy Cię w planowaniu powtarzalnych zleceń, np. przeglądów. Wystarczy, że wskażesz mu odpowiednie parametry, np. ilość dni pomiędzy przeglądami okresowymi i gotowe. Skróć proces planowania i postaw na automatyzację.

Powiadomienia e-mail i SMS

Informacje o planowanej wizycie serwisowej albo nagła zmiana planów? Możesz na bieżąco przesyłać informacje zarówno do serwisantów, jak i klientów za pośrednictwem e-maili i SMS’ów.

Stały monitoring prac i położenia serwisantów

W każdej chwili możesz sprawdzić na mapie aktualne położenie serwisantów i postępy w realizacji zleceń. Wiedza kto, gdzie i nad czym pracuje pozwoli Ci szybko podjąć kolejne decyzje planistyczne i na bieżąco kontrolować efektywność prac zespołu.

Rozliczenia i fakturowanie zleceń.

 • Elektroniczny protokół serwisowy
 • Automatyzacja tworzenia faktur i dokumentów magazynowych
 • Elektroniczny obieg dokumentów
Elektroniczny protokół serwisowy

Elektroniczny protokół serwisowy to kompletne udokumentowanie działań serwisowych. E-dokument zawiera wszystkie informacje potrzebne do rozliczenia danego zlecenia (zużyte części, czas pracy, koszty dojazdu itp.). Nie musisz już czekać aż papierowe protokoły trafią do biura. A przy tym tworzy się je prosto, szybko i bezbłędnie.

Automatyzacja tworzenia faktur i dokumentów magazynowych

Gdy tylko serwisant zakończy prace i prześle elektroniczny protokół do centrali – możesz zweryfikować jego poprawność, automatycznie wystawić fakturę i odpowiednie dokumenty magazynowe. Dzięki temu skracamy czas od realizacji zlecenia do wystawienia faktury, a to będzie skutkować szybszym otrzymaniem płatności.

Elektroniczny obieg dokumentów

Jeśli chcesz przyspieszyć realizację procesów serwisowych i związanych z tym formalności – musisz zadbać o sprawny przepływ informacji w firmie. System umożliwia sprawną wymianę dokumentów technicznych, jak i rozliczeniowych pomiędzy serwisantami a centralą. Zmniejsz ilość zadań administracyjnych i podnieść wydajność pracy, nie tracąc czasu na papierowe formalności.

Optymalizacja tras.

 • Skuteczne planowanie zadań serwisantów
 • Przydziel serwisantów do regionu
 • Algorytmy uwzględniające ograniczenia
Skuteczne planowanie zadań serwisantów

Wbudowane algorytmy zaplanują kolejność zleceń dla poszczególnych serwisantów w taki sposób, żeby zrobić jak najwięcej przy jak najmniejszej liczbie przejechanych kilometrów i jak najlepszym wykorzystaniu czasu pracy serwisanta. System w czasie optymalizacji nie pomija żadnego ważnego aspektu, wskazując najlepszą kolejność i datę realizacji zleceń serwisowych.

Przydziel serwisantów do regionu

Przypisz serwisantów do regionów, zdefiniuj ich kompetencje i pomóż algorytmom wybrać odpowiednich serwisantów dla danych zleceń serwisowych. Dzięki temu masz pewność, że do konkretnego zlecenia zostanie przydzielony serwisant z odpowiednimi umiejętnościami.

Algorytmy uwzględniające ograniczenia

Algorytmy ustawiają kolejność wykonywanych zadań z uwzględnieniem nałożonych ograniczeń jak: odległość, średnia prędkość na danych typach dróg, godziny otwarcia lokali, czy czas potrzebny na wykonanie usługi. W efekcie serwisanci mniej czasu spędzają w podróży i nie generują nadgodzin.

Raportowanie.

 • Dostęp do zaawansowanych zestawień analitycznych
 • Raporty o pracownikach
 • Raporty o zleceniach
 • Raporty o materiałach
Dostęp do zaawansowanych zestawień analitycznych

Raportuj, analizuj i wyciągaj wnioski na podstawie zbieranych na bieżąco danych. Do dyspozycji masz szereg gotowych raportów. Możesz także stworzyć własne, opierając się na wybranych parametrach. Filtruj i sortuj dane, aby uzyskać potrzebne informacje.

Raporty o pracownikach

Uzyskaj informacje o serwisantach, ich efektywności czy kwalifikacjach. System przedstawi Ci uprawnienia czy badania pracowników i terminy ich ważności; ale też przepracowane godziny, liczbę zrealizowanych zleceń, czy przejechane kilometry.

Raporty o zleceniach

Zbadaj terminowość i skuteczność realizacji zleceń i na tej podstawie usprawniaj działania swojego serwisu. Gromadź informacje o realizacji usług, najczęściej występujących awariach, ich przyczynach, najczęściej zużywanych częściach itp. Gdy już będziesz wiedzieć, z jakimi problemami zmagają się klienci – możesz szybciej reagować, a nawet podejmować odpowiednie działania prewencyjne.

Raporty o materiałach

Uzyskaj raporty dotyczące materiałów używanych w trakcie prac serwisowych, producentów, typów maszyn, realizacji zamówień itp. Pozwoli Ci to oszacować nakłady finansowe związane z realizacją danej usługi, a także odpowiednio wcześniej zaopatrzyć magazyn w niezbędne części, by terminowo obsłużyć swojego klienta.

Integracja z systemami ERP i CRM.

 • Uzupełnienie Twoich modułów ERP
 • Zawsze aktualne dane
 • Bezproblemowy import danych
Uzupełnienie Twoich modułów ERP

Automatyzuj przepływ informacji w swojej firmie. Wymieniaj dane z działającym w Twojej firmie systemem ERP. Zapewnij sobie pełną integrację w zakresie tak istotnych informacji, jak: dane klientów, posiadane przez nich urządzenia, części i stany magazynowe.

Zawsze aktualne dane

Zarówno Ty, jak i Twoi serwisanci w terenie macie dostęp do tych samych aktualnych i poprawnych danych. Każda zmiana jest od razu widoczna, więc nie ominie Cię nic ważnego. Możesz podejmować właściwe decyzje na podstawie rzetelnych danych.

Bezproblemowy import danych

Przenoś automatycznie niezbędne dane między systemami w firmie, zapewniając sobie bezbłędne i kompletne informacje tam, gdzie ich potrzebujesz. Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania wiele razy tych samych danych w różnych systemach.

Korzyści dla serwisanta.

Integracja z nawigacją.

 • Dobry plan to podstawa
 • Interaktywna mapa
 • System poprowadzi Cię do klienta
Dobry plan to podstawa

System ułoży trasy i kolejność zleceń w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać czas pracy oraz ograniczyć koszty dojazdu do miejsc docelowych. Algorytm uwzględnia wiele ograniczeń, mogących wpłynąć na czas realizacji usługi serwisowej. Dzięki temu eliminowane unikniesz pracy po godzinach.

Interaktywna mapa

Wszystkie zlecenia prezentowane są na interaktywnej mapie, prezentującej lokalizacje poszczególnych klientów i zleceń. Dzięki temu z łatwością trafisz do miejsca docelowego.

System poprowadzi Cię do klienta

Gdy zlecenie zostanie już zarejestrowane, system dzięki integracji z nawigacją wskaże drogę do danego klienta i zlecenia.

Elektroniczne protokoły serwisowe.

 • Elektroniczne protokoły serwisowe
 • Definiuj zestawy pytań kontrolnych
 • Rejestruj czas pracy i dojazd
 • Zeskanuj kod kreskowy
Elektroniczne protokoły serwisowe

Na tablecie w łatwy i szybki sposób sporządzisz protokół z wizyty serwisowej – zarejestrujesz wykorzystane części, materiały, czas pracy, koszty dojazdu itp. Możesz mieć wiele różnych wzorów protokołów serwisowych, dostosowanych do wymagań danego klienta czy specyfiki urządzenia. Po wypełnieniu protokół podpisujesz na ekranie tabletu wraz z klientem – i przesyłasz mu mailem. Dzięki temu klient otrzyma potwierdzenie wykonanych prac – bez zbędnej, papierowej dokumentacji.

Definiuj zestawy pytań kontrolnych

Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie wizyty serwisowe są realizowane wg tego samego standardu i o niczym ważnym jako serwisant nie zapomnisz – pracuj w oparciu o zdefiniowane centralnie listy pytań kontrolnych. Mogą one być różne dla różnego typu urządzeń czy różnego typu zleceń.

Rejestruj czas pracy i dojazd

Z iService możesz pracować w oparciu o słownik zdefiniowanych usług, roboczogodzin i dojazdów do klientów. Rejestracja rzeczywistego czasu pracy i czasu dojazdu pozwala rzetelnie analizować efektywność działań. Jeśli chcesz wiedzieć ile czasu potrzeba na wykonanie danej usługi i jakie terminy wyznaczać w przyszłości, iService Ci w tym pomoże.

Zeskanuj kod kreskowy

Tablet pozwala na skanowania kodu kreskowego danego urządzenia czy części. Dzięki temu nie pomylisz się przy rejestrowaniu danych na zleceniu serwisowym. Uzyskaj kontrolę nad poprawnością zużywanych części.

Dokumentacja fotograficzna i filmowa.

 • Zrób zdjęcia albo nagraj film
 • Dodaj komentarz, zaznacz, narysuj
 • Potwierdź jakość swoich usług serwisowych
Zrób zdjęcia albo nagraj film

Dołącz do elektronicznego protokołu serwisowego dokumentacje fotograficzną lub filmową, pokazującą uszkodzenie maszyny czy montowane części. Dodaj komentarz pisany lub rysowany na zdjęciu. Dokumentacja tego typu może być bardzo pomocna przy rozstrzygnięciu, czy to naprawa gwarancyjna, czy płatna.

Dodaj komentarz, zaznacz, narysuj

Dodanie adnotacji na zdjęciach ułatwi Ci mnóstwo rzeczy. Zrób zdjęcie lub zrzut ekranu i szybko umieść na nim kilka słów komentarza. Podpisz, oznacz, narysuj i wyślij plik – bez skomplikowanych, rozbudowanych opisów. W punkt.

Potwierdź jakość swoich usług serwisowych

Dokumentacja fotograficzna lub filmowa to potwierdzenie jakości i kompletności wykonanych przez Ciebie usług. Zdjęcia i filmy zapisują trwale datę i miejsce ich wykonania. Będą zatem mocnym dowodem w przypadku jakichkolwiek dyskusji z klientem.

Stany magazynowe i zamówienia części.

 • Sprawdź dostępność części w magazynach
 • Złóż zamówienie do centrali na potrzebne części
 • Kontroluj na bieżąco zużycie części i materiałów
Sprawdź dostępność części w magazynach

W iService sprawdzisz dostępność części w swoim magazynie podręcznym czy magazynach innych serwisantów albo magazynie centralnym. Dzięki dostępności informacji – serwisanci mogą sobie przekazywać części, by jak najszybciej rozwiązywać bieżące problemy klientów.

Złóż zamówienie do centrali na potrzebne części

W każdej chwili możesz w prosty i szybki sposób złożyć zamówienie do centrali na części i materiały eksploatacyjne. Zapewni to jak najszybszą dostawę, eliminując ryzyko niespodziewanego przestoju urządzenia. Zapewnij klientom to, czego potrzebują – zawsze na czas.

Kontroluj na bieżąco zużycie części i materiałów

Możesz na bieżąco monitorować stany swojego magazynu. Informacje o dostępności części i materiałów masz zawsze aktualne i pod ręką. W związku z tym spada ryzyko pomyłki i możesz się skupić na wykonaniu swoich zadań.

Dokumentacja serwisowanych urządzeń.

 • Pełna dokumentacja techniczna serwisowanych urządzeń
 • Historia serwisowanych urządzeń
 • Pracuj w trybie offline
Pełna dokumentacja techniczna serwisowanych urządzeń

Do dyspozycji masz zawsze dostępną na tablecie pełną dokumentację techniczną – katalogi, schematy, instrukcje, DTR itp. Krótko mówiąc, wszystko, czego potrzebujesz, żeby efektywnie wykonać swoją pracę.

Historia serwisowanych urządzeń

Pełna historia serwisowanych urządzeń sprawia, że serwisant po przyjeździe do klienta – wie wszystko o poprzednich przeglądach, usterkach, naprawach, rozliczeniach, czy zamawianych częściach. Dzięki temu szybciej zdiagnozuje problem, dobierze sprawdzone rozwiązanie i wykona swoją pracę – bez tracenia czasu na szukanie i zbieranie informacji.

Pracuj w trybie offline

iService daje Ci gwarancję nieprzerwanej pracy, ponieważ możesz pracować, przeglądać i tworzyć elektroniczne protokoły serwisowe również bez dostępu do Internetu. Pracuj w trybie offline i nie pozwól, by brak zasięgu zakłócił Twoją pracę. Kiedy znowu będziesz miał zasięg, zsynchronizujesz dane z centralą i nie stracisz nic ważnego.

Wnioski o urlop i rozliczanie delegacji.

 • Składaj elektroniczne wnioski urlopowe
 • Rozliczaj delegacje
Składaj elektroniczne wnioski urlopowe

Złóż elektroniczny wniosek o urlop za pośrednictwem iService – bez zbędnych formalności i konieczności pojawienia się w biurze. Jeśli jesteś chory, to informację o tym również może przekazać za pośrednictwem systemu. Twoja absencja zostanie odzwierciedlona w kalendarzu i uwzględniona przy planowaniu zleceń.

Rozliczaj delegacje

W iService w łatwy i szybki sposób rozliczysz swoje delegacje. W systemie znajduje się ewidencja przebiegu, czas jej trwania, czy liczba przejechanych kilometrów. Łatwa rejestracja delegacji, prosta ścieżka akceptacji i komplet informacji sprawia, że proces jej obsługi nie jest już taki czasochłonny.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj wszystkie, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookies. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.